HOLISTISKA STÖD FÖR KROPPENS EGEN LÄKNINGSPROCESS

LJUS - FREKVENSER - VIBRATIONER - GUIDNING - AVSLAPPNING


Fantastiska saker sker när vi ger kroppen vad den behöver!


Här nedan kan du läsa lite om några av mina tjänster

MENTALT TRAUMA - laser

 


Finns det händelser som du minns som ledsamma/obehagliga eller har du andra jobbiga tankar som tynger dig? En traumabehandling med lågenergilaser fungerar så att vi belyser huvudet med lspeciella frekvenser samtidigt som du går in i känsla/händelse/tanke genom att tänka, visualisera, uppleva/känna och/eller prata om det. Vi får därigenom dina hjärnhalvor att kommunicera bättre samt att vi lugnar den del av hjärnan som heter Amygdala.

Amygdala är en struktur i det limbiska systemet (känslohjärnan) som tros ha en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk samt för uppkomsten av både negativa och positiva känslor. Amygdala anses vara kopplingen mellan inkommande sinnesinformation och de fysiologiska och beteendemässiga förändringar som kopplas till våra emotionella reaktioner. Amygdala reagerar starkt vid snabba förändringar i omvärlden, stressfyllda situationer och händelser som kräver emotionell reaktion.

ACNE / SÅR / EKSEM

 

Lider du av acne, eksem eller har du svårläkta sår? När vi hjälper kroppen med ovanstående problematik så behandlar vi det drabbade området men även mage/tarm, immunförsvar och  de organ som är inblandade. Ofta kan det behövas en kostförändring för att nå hela vägen fram. 

SMÄRTA / VÄRK / FUNKTION

 

 Lider du av smärta och värk? När vi behandlar smärta / värk så behandlar vi hela kroppen även om det t ex "bara" är ett knä som bråkar. Alla kroppens system arbetar tillsammans så vi hjälper till med att hitta tillbaka till balans för att kroppen ska självläka. De flesta gånger behövs en kombination av laser, frekvenser och vibrationer. Ibland kan det även behövas förändringar i livsstilen.

STRESS / UTMATTNING

 

Är du i utmattning eller känner du att vardagen är för tuff med alla måsten? Har du en trötthet som inte går att vila sig ifrån? När vi behandlar kroppens system så ökar vi energi och sänker stress i nervsystemet. Vi hjälper kroppen att hitta balans vilket skapar påskyndad naturlig läkning.

LIVSRIKTIG MENTAL STYRKA

 

Föreställ dig en karta, en karta som styr dig / talar om för dig hur du ska navigera dig i livet. En karta som guidar dig i vad du säger, agerar, tänker och känner. Hur du upplever olika situationer. Vad som triggar dig. Allt du någonsin varit med om, allt du tagit in via dina sinnen. Hört, sett, smakat, luktat och känt. Ända sedan du låg i din mammas mage. Allt finns lagrat inom dig, både i sinnet och i dina celler. Detta betyder som du säkert förstår att alla människor har olika innehåll i sina kartor. Visste du att hjärnan inte kan skilja på minnen, verklighet och fantasi? Jag är utbildad NLP-coach, hypnoterapeut och EFT Tappinginstruktör. Jag guidar dig och du väljer vad du vill förändra i din karta.


Har du oönskade tankar och beteendemönster, rädslor, fobier eller beroenden? Skjuter du upp saker som ligger utanför din komfortzone? Lägger du tråkiga saker åt sidan?  Tveka inte att kontakta mig!

unsplash