APPLICERAD NEUROLOGI


Här nedan kan du läsa mer om applicerad neurologi från ArchMethod®

HELA DU PÅVERKAS OM DU INTE KAN HANTERA GRAVITATIONEN!


Allt du någonsin känt eller gjort i ditt liv, från smärta till hög prestation, är ett direkt resultat av hjärnaktivitet. På de mest grundläggande nivåerna bestämmer de invecklade processerna och mönstren i din hjärna både vem du har varit och, viktigare, vem du kommer att bli. All mänsklig förändring representerar förändringar i individens nervsystem. Hur kan du jobba med plasticiteten i nervsystemet, och förändra input till hjärnan, för att på det viset skapa en varaktig förändring i output? Vet du hur du med hjälp av enkla applikationer kan påverka det kraniala nervsystemet för ökad funktion? Ögon, hörsel, hållning, interoception, sensorisk input... 


Mitt arbetssätt bygger på en unik metod som kallas Archmethod ® . Metoden är framtagen av Arch Academy och är en kombination av olika vetenskapligt grundade metoder. Den går ut på att förändra och förbättra din prestation genom att fokusera på signaler till och från hjärnan. Information som tas emot av hjärnan ska vara av så hög kvalité som möjligt så att den kan tolka informationen rätt, vilket i sin tur genererar ett bättre utförande. Om signalerna från kroppen till hjärnan inte fungerar eller om hjärnan har svårt att tolka dem, blir resultatet att din hjärna kommer att tala om det för dig på något sätt, vilket oftast sker i form av smärta.

Till skillnad från traditionell vård jagar jag inte smärta eller fokuserar på dina symtom, utan det är signalerna till din hjärna jag optimerar för att den ska kunna hantera din kropp bättre. Detta görs med hjälp av bland annat applicerad neurologi och cellulär aktivering. Jag använder applicerad neurologi för att öka kvalitén på dina signaler till hjärnan. Detta sker via dina ögon, ditt balanssystem och det sensoriska systemet. 

Vi aktiverar cellerna i din kropp vilket kallas för cellulär aktivering. Cellernas kraftverk som kallas för mitokondrier har en viktig funktion i kroppen. När din kropp är skadad är också mitokondrierna skadade vilket påverkar kroppens läkningsprocess negativt. Genom våra medicinska lågenergilasrar och VibraCussor® stödjer vi cellernas funktion för att förbättra och påskynda kroppens självläkningsprocess. 


Stillasittande (inaktiv) livstil
Vår kropp har under vårt liv utsatts för all möjlig påfrestning i vår miljö. På grund av vår nu stillasittande livsstil (mindre aktiv) är vi komprimerade i våra kroppar. När struktur trycks ihop skiftar gravitationskraften in i vårt skelettsystem och istället för att använda kraften i gravitationen och bli starka så leder det istället till degenerering och bryter ned strukturen och skapar obalans och smärta.

Forskning

NASA har gjort forskning på vad långvarigt stillasittande gör med oss. Och det visar sig att inaktivitet stänger av lpp 1-genen som har till uppgift att förhindra blodproppar och inflammationer. Vilket gör att vår återhämtning och läkningsprocess blir sämre och faktiskt kan leda till döden. Studien visade också att efter bara 10-20 min börjar hjärnan att bryta ner de neurologiska kopplingarna till musklerna. Energisnål och effektiv som hjärnan är tar den bort det den inte använder. Nervsystemet har ljusets hastighet och är oerhörd snabb på att adaptera och anpassa sig till inputs eller saknad av inputs. Vilket skapar enorma resultat i vår kropp.

Mentalt mående
Vårt mentala mående påverkar också vår kropps positioner, t ex vad gör vi när vi mår psykiskt dåligt, är nedstämd eller deprimerad, jo vi faller ihop, hänger med huvudet och blir sk "stucked on exhale". Hur ser miljön ut idag med allt tittande på datorer, ipads & telefoner. Inte ger den oss bättre hållning i alla fall. Allt kroppen är med om förändrar och om vi gör detta i långa perioder rentav år så tar hjärnan detta som nya rörelsemönster och stänger av det vi inte använder. Då uppstår strukturell obalans.


Vad är strukturell obalans?
Strukturell obalans är när vår kropp påverkas av felaktiga rörelsemönster och skapar belastning på muskulatur & skelettet. All struktur i kroppen tar plats. Skelett, organ, muskler, fascia osv tar utrymme och allt har sin plats. Om det någonstans i kroppen finns struktur som inte har utrymme uppstår komprimeringar.

Komprimeringar leder till atros, spinal stenos, diskbråck, länd- & bröstryggssmärta, ryggskott, ischias, frozen shoulder, inpingment (inklämning), huvudvärk/migrän, yrsel, domningar, stickningar och värk i armar och annan problematik.
Senaste forskningen visar också att på grund av att utrymme försvinner så minskar det mekaniska arbetet i tarmar, lungor och andra organ som leder till IBS, crohns, ulceröt colit, astma, blodtrycksproblematik, depressioner, alzheimer, parkinson, ADHD och autism. Hur bra din mage mår står i direkt samband med hur bra din hjärna mår - "Interoception"

Hela du påverkas alltså om din kropp inte kan hantera gravitationen!

Vad gör gravitationen med din kropp?


Ett huvud väger ca 4 kg. Visste du att ett huvud i fel position kan väga upp till 20kg? 16 kg mer än vad det faktiskt ska väga. Detta på grund av felplacering. Det kroppen då måste göra är att kompensera vilket leder till muskelspänningar samt tryck på ryggraden och nerver. 
 
Dålig hållning kan leda till bland annat:

 • Atros
 • Spinal stenos
 • Diskbråck, länd- & bröstryggssmärta, ryggskott
 • Ischias
 • Frozen shoulder
 • Inpingment 
 • Huvudvärk/migrän
 • Yrsel
 • Domningar, stickningar och värk i armar,
 • IBS
 • Crohns
 • Ulceröt colit
 • Astma
 • Blodtrycksproblematik
 • Depressioner
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • ADHD och Autism.