Är du och din axel osams, har du svårt att göra benböj eller är det långt ner till tårna?

DJUPVÅGSBEHANDLING MED VIBRACUSSOR®

EN MEDICINSK TEKNOLOGI FÖR BEHANDLING AV FASCIA - kroppens bindväv


Fascia finns under huden och är en oändlig tredimensionell bindväv som sammanhåller, stabiliserar och separerar våra muskler och interna organ. Den ger med andra ord struktur och stabilitet till hela kroppen. Den senaste forskningen visar att fascia spelar en mycket viktig roll när det kommer till hälsa och smärta. Det finns många nervreceptorer i fascia. Smärta kan uppstå i samband med att fasciarestriktioner sätter press på nervreceptorer. Detta kan orsakas av bland annat brist på rörelse, överbelastning, enformiga arbeten, livsstil och matvanor.

Fascia är dessutom mycket viktig för transport av näringsämnen, avfall, joner och andra molekyler samt för kroppens homeostasis och kommunikation. Den agerar vidare som en stötdämpare för kroppen när man exempelvis hoppar.


Djupvågsbehandling med VibraCussor® är en ny spännande och säker behandlingsmetod för muskel-, senor- och ligamentproblem samt myofascialarelaterade tillstånd och skador.

VibraCussor® levererar vågor av perkussiva impulser djupt in i kroppens vävnader för att främja en ökning av lokal cirkulation och lymfflöde och minskar därför muskelspasmer, spänningar och inflammationer.

Behandlingen är mycket effektiv för att behandla restriktiva ledtillstånd i axel-, höft- och knäleder med minimalt obehag.


Fördelarna med VibraCussor®:

  • Smärtstillande
  • Förbättrad ledrörlighet
  • Förbättrad rörelseomfång
  • Snabbare av läkningsprocess
  • Minskad inflammation
  • Minskade muskelspasmer
  • Förbättrad lokal cirkulation
  • Förbättrat lymfflöde